Kesälahden kulttuuriseura on vuonna 1978 perustettu kulttuuriyhdistys, joka toimii Kesälahden pitäjässä Kiteellä. Seuran tarkoituksena on ylläpitää ja tukea erilaista kulttuuritoimintaa ja edistää kansalaisten kulttuuriharrastusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi Kulttuuriseura järjestää erilaisia kulttuuri- ja keskustelutilaisuuksia, taidenäyttelyitä, konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia, kirjallisuusteemaan liittyviä tilaisuuksia, teatteriesityksiä ja kulttuurimatkoja. Kulttuuriseura tukee paikkakunnan omaa kulttuurialojen harrastus- ja koulutustoimintaa sekä suunnittelee ja järjestää eri taiteenalojen pienimuotoista kurssitoimintaa. Seura harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa ja toimii yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.

Kulttuuriseuran koko toiminta kohdentuu kaikille ikäryhmille ja ns. suurelle yleisölle, niin paikkakuntalaisille kuin matkailijoille sekä kesäasukkaille. Yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin tullaan laajalti ympäri maata ja kauempaakin. Erityisenä kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret ja heidän tukemisensa kulttuurin harrastamisen, tuntemuksen ja tuottamisen parissa. Kesälahden yhteisötalo Sovintola on löytänyt paikkansa paikallisena ja koko Kiteen kulttuurikeskuksena, ja Sovintolasta löytyvät myös Kesälahden kulttuuriseuran ylläpitämät galleriatilat. Tiloissa järjestetään monipuolista kulttuuritoimintaa taidenäyttelyistä ja konserteista erilaisiin kursseihin ja tapahtumiin.

Kesälahden kulttuuriseurassa toimii kolme alajaostoa: kirjallisuusjaosto, kuvataidejaosto ja musiikkijaosto. Jaostot huolehtivat oman aihepiirinsä tapahtumien suunnittelusta sekä käytännön järjestelyistä, mutta yhteistyötä tehdään paljon jaostorajojen yli.

Yhdistys huolehtii pääosin talkoilla paitsi tapahtumien järjestämisestä (esimerkiksi taidenäyttelyjen valvominen kesäkauden ulkopuolella) myös galleriatilojen kunnossapidosta. Lisäksi kulttuuriseura osallistuu yhtenä Sovintolan toimijana koko rakennuksen ja sen pihapiirin viihtyvyyden ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Kesäkauden ulkopuolella kulttuuriseuralla on kerran kuukaudessa kahvilavuoro Sovintolan kahvilassa, mikä on osa yhdistyksen varainkeruuta. Varoja kerätään lisäksi jäsenmaksuilla, vapaaehtoisilla näyttelypääsymaksuilla sekä pienimuotoisella tuotemyynnillä (esim. postikortit, julisteet, kirjalliset julkaisut).